دوشنبه , ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

آموزش تصویری آرایش چشم به رنگ سبز و دودی

 

آرایش چشم, آموزش آرایش چشم, آرایش چشم دودی

 

آموزش تصویری آرایش چشم به رنگ سبز و دودی

 

با روش زیر یک

آرایش چشم

زیبا به رنگ سبز و دودی را خواهید داشت.

۱ – ابتدا پوست تان را با کرم پودر و پنکیک نزدیک به رنگ پوست تان یک زیرسازی عالی کنید.

آرایش چشم, آموزش آرایش چشم, آرایش چشم دودی

 

آموزش تصویری آرایش چشم به رنگ سبز و دودی

 

۲ – سپس سایه دودی چرب نیمه مات را با قلموی نازک و مخصوص آن در دو قسمت انتها و ابتدای چشم مانند تصویر بکشید
برای پلک پایین با قلموی مویی خط رویش مژه های تان را پررنگ کنید

آرایش چشم, آموزش آرایش چشم, آرایش چشم دودی

 

آموزش تصویری آرایش چشم به رنگ سبز و دودی

 

۳ – سپس با قلمو تمیز و بزرگتر سایه دودی را تا جایی که می توانید پخش کنید.

آرایش چشم, آموزش آرایش چشم, آرایش چشم دودی

 

آموزش تصویری آرایش چشم به رنگ سبز و دودی

 

۴ – وسط پلک تان که خالی مانده را با سایه سبز پر کنید

آرایش چشم, آموزش آرایش چشم, آرایش چشم دودی

 

آموزش تصویری آرایش چشم به رنگ سبز و دودی

 

۵ – قسمت انتهایی و ابتدایی پلک تان را که سایه دودی زده بودید ، دوباره پررنگ کنید.
آرایش چشم, آموزش آرایش چشم, آرایش چشم دودی

 

آموزش تصویری آرایش چشم به رنگ سبز و دودی

 

۶ – دقیقا وسط قسمتی را که سایه سبز زده اید را یک سایه سفید کمرنگ بزنید

آرایش چشم, آموزش آرایش چشم, آرایش چشم دودی

 

آموزش تصویری آرایش چشم به رنگ سبز و دودی

 

۷ – پشت پلک تان یک

خط چشم

نازک بکشید.

آرایش چشم, آموزش آرایش چشم, آرایش چشم دودی

 

آموزش تصویری آرایش چشم به رنگ سبز و دودی

 

۸ – مژه مصنوعی تان را روی

خط چشم

چسبانده و برای پوشاندن خط مژه مصنوعی دوباره روی آن

خط چشم

کشیده و داخل پلک بالا و پایین تان را با مداد مشکی سیاه کنید.

برای زیر ابرو هم از سایه سفید مات استفاده کنید

آرایش چشم, آموزش آرایش چشم, آرایش چشم دودی

 

آموزش تصویری آرایش چشم به رنگ سبز و دودی

 

نظر دادن بسته است.

Scroll To Top