یکشنبه , ۳ مهر ۱۴۰۱

ساخت اسب هفت سین سال ۹۳

 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93, مدل هفت سین 93

 

ساخت اسب هفت سین سال ۹۳

 

وسایل مورد نیاز برای اسب ها:
ساتن عرض نوار ۵ سانتی متر.
ساتن عرض روبان از ۴ سانتی متر.
پارچه ابریشمی گل برجسته روبان عرض ۰.۶ سانتی متر.
نخ، توری، پشم برای یال.
چشم و نگین برای سوراخ های بینی.
چسب.
با آموزش تصویری ، اسب هایی زیبا برای هفت سین ۹۳ بسازید .
آموزش اسب روبانی برای تزیین هفت سین ۹۳

 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93, مدل هفت سین 93

 

ساخت اسب هفت سین سال ۹۳

 

آموزش اسب روبانی برای تزیین هفت سین ۹۳

 

 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93, مدل هفت سین 93

 

ساخت اسب هفت سین سال ۹۳

 

آموزش اسب روبانی برای تزیین هفت سین ۹۳

 

 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93, مدل هفت سین 93

 

ساخت اسب هفت سین سال ۹۳

 

آموزش اسب روبانی برای تزیین هفت سین ۹۳

 

 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93, مدل هفت سین 93

 

ساخت اسب هفت سین سال ۹۳

 

آموزش اسب روبانی برای تزیین هفت سین ۹۳

 

 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93, مدل هفت سین 93

 

ساخت اسب هفت سین سال ۹۳

 

 

آموزش اسب روبانی برای تزیین هفت سین ۹۳

 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93, مدل هفت سین 93

 

ساخت اسب هفت سین سال ۹۳

 

آموزش اسب روبانی ویژه تزیین هفت سین ۹۳

 

 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93, مدل هفت سین 93

 

ساخت اسب هفت سین سال ۹۳

 

آموزش اسب روبانی ویژه تزیین هفت سین ۹۳

 

 

تزیین اسب هفت سین, تزیین هفت سین 93, مدل هفت سین 93

 

ساخت اسب هفت سین سال ۹۳

نظر دادن بسته است.

Scroll To Top