یکشنبه , ۶ بهمن ۱۳۹۸

طولانی ترین لباس عروس جهان رکورد زد

این لباس در شهر بخارست به تن عروس خانم رفت.

این لباس در یکی از بلوارهای اصلی شهر توسط کارشناسان گینس اندازه گیری شد.

طول این ۲٫۷۵ کیلومتر اندازه گرفته شد.رکورد قبلی مربوط به لباسی بود که طولش ۲۸۴۴ متر بود.

طولانی ترین لباس عروس جهان

 

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

طولانی ترین لباس عروس جهان

نظر دادن بسته است.

Scroll To Top