یکشنبه , ۳ مهر ۱۴۰۱

تیپ های مختلف AISHWARYA RAI در مراسم کن ۲۰۱۳

 

تیپ های مختلف aishwarya rai در مراسم کن 2013 - آکا

 

تیپ های مختلف AISHWARYA RAI در مراسم کن ۲۰۱۳

 

لباس های مختلف Aishwarya Rai در مراسم کن ۲۰۱۳

 Aishwarya Rai هم از ستارگان بالیوودی است که در مراسم کن ۲۰۱۳ شرکت کرده بود. در اینجا لباس های مختلف او را به نمایش گذاشته ایم.

تیپ های مختلف aishwarya rai در مراسم کن 2013 - آکا

 

تیپ های مختلف AISHWARYA RAI در مراسم کن ۲۰۱۳

 

تیپ های مختلف aishwarya rai در مراسم کن 2013 - آکا

 

تیپ های مختلف AISHWARYA RAI در مراسم کن ۲۰۱۳

 

تیپ های مختلف aishwarya rai در مراسم کن 2013 - آکا

 

تیپ های مختلف AISHWARYA RAI در مراسم کن ۲۰۱۳

 

تیپ های مختلف aishwarya rai در مراسم کن 2013 - آکا

 

تیپ های مختلف AISHWARYA RAI در مراسم کن ۲۰۱۳

 

تیپ های مختلف aishwarya rai در مراسم کن 2013 - آکا

 

تیپ های مختلف AISHWARYA RAI در مراسم کن ۲۰۱۳

 

تیپ های مختلف aishwarya rai در مراسم کن 2013 - آکا

 

تیپ های مختلف AISHWARYA RAI در مراسم کن ۲۰۱۳

 

تیپ های مختلف aishwarya rai در مراسم کن 2013 - آکا

 

تیپ های مختلف AISHWARYA RAI در مراسم کن ۲۰۱۳

 

تیپ های مختلف aishwarya rai در مراسم کن 2013 - آکا

 

تیپ های مختلف AISHWARYA RAI در مراسم کن ۲۰۱۳

 

تیپ های مختلف aishwarya rai در مراسم کن 2013 - آکا

 

تیپ های مختلف AISHWARYA RAI در مراسم کن ۲۰۱۳

نظر دادن بسته است.

Scroll To Top