شنبه , ۵ فروردین ۱۴۰۲

آموزش ساخت سبد میوه

 

اسرار خانه داری, آموزش ساخت سبد میوه, میوه آرایی

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

این سبد از میوه های فصل تابستان درست میشه در شکلهای زیر مواد لازم و مراحل کار را ببینید امیدواریم بتوانید سبد میوه را درست کنید و از این کار لذت ببرید.


میوه هایی که لازمه:

 

اسرار خانه داری, آموزش ساخت سبد میوه, میوه آرایی

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

لوازم مورد نیاز :

 

اسرار خانه داری, آموزش ساخت سبد میوه, میوه آرایی

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

مراحل کار:

 

 

 

اسرار خانه داری, آموزش ساخت سبد میوه, میوه آرایی

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

اسرار خانه داری, آموزش ساخت سبد میوه, میوه آرایی

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

 

اسرار خانه داری, آموزش ساخت سبد میوه, میوه آرایی

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

 

اسرار خانه داری, آموزش ساخت سبد میوه, میوه آرایی

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

 

اسرار خانه داری, آموزش ساخت سبد میوه, میوه آرایی

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

 

اسرار خانه داری, آموزش ساخت سبد میوه, میوه آرایی

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

 

اسرار خانه داری, آموزش ساخت سبد میوه, میوه آرایی

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

 

 

 

اسرار خانه داری, آموزش ساخت سبد میوه, میوه آرایی

 

آموزش ساخت سبد میوه

 

 

 

نظر دادن بسته است.

Scroll To Top