شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

استیک ماهى

موادلازم:
.ماهی:۵/۱کیلو
.کره:۱۰۰کرم
.ابلیمو:۱قاشق مرباخوری
.نمک وفلفل:به اندازه
ابتداماهى راتمیز کرده وان رابه تکه های مناسب تقسیم کنید.نمک وفلفل به هردوروى ماهى زده وکره رانیزبه هردوطرف ماهى بمالید .جعفرى راشسته وبعد ازخرد کردن باابلیمومخلوط کنیدوخوب هم زنید.ماهى رادرفرقراردهیدبه مدت ۵تا۸دقیقه منتظربمانیدتاحضرشود.بعدمخلوط جعفری وابلیموراروى ان بریزیدومیل کنید،نوش جان.

نظر دادن بسته است.

Scroll To Top