دوشنبه , ۷ مهر ۱۳۹۹

فوت و فنی برای شناسایی شیرخالص!

اگر می‌خواهید بدانید شیر خالص است یا نه به روش زیر عمل کنید…

 

 

 

شناسایی شیر خالص

 

 

 

اگر می‌خواهید بدانید شیر خالص استیا نه با فروبردن یک سوزن تمیز در داخل آن راز شیر فروش را کشف کنید. اگر شیر خالص باشد هنگام خارج شدن سوزن از شیر یک قطره شیر به نوک آن باقی می‌ماند و در غیر این صورت همه شیر از روی سوزن فرو می‌ریزد.

 

 

اگر می‌خواهید شیر از شیرجوش سر نرود یک سانتی‌متر پایین‌تر از ظرف را با روغن یا کره چرب کنید.

 

 

نظر دادن بسته است.

Scroll To Top